ORCHESTR

  AKTUALITY


  A.DVOŘÁK/J.SUK

  KONCERTY
 Vydaná CD
 + audio ukázky

  FOTOGALERIE

  PARTNEŘI

  NAPSALI O NÁS

  KONTAKTY
 
 
 
 

Facebook
     

 
 

Antonín Dvořák ( 8.9.1841-1.5.1904)
nejslavnější a v celém světě nejuznávanější český hudební skladatel, jehož dílo dnes patří k repertoáru všech komorních, orchestrálních i operních těles. Reprezentuje českou hudbu v její nejtypičtější podobě, tj. melodické. Vychoval řadu vynikajících komponistů ve své mistrovské třídě, kterou vedl až do své smrti v roce 1904.


Josef Suk (4. 1. 1874 - 29. 5. 1935)
nesporně jedním z nejslavnějších žáků Antonína Dvořáka. Celá jeho hudební kariéra je od samého počátku charakterizována neuvěřitelným tvůrčím potenciálem, kde je zprvu patrný vliv jeho milovaného místa a učitele (později i tchána). Ten provázel Suka od jeho drobnějších mladistvích děl až po zralé symfonické kompozice, v nichž talentovaný skladatel zachycuje okamžiky života i smrti. Dokladem tohoto je především Symfonie pro velký orchestr "Asrael", kterou skladatel složil v jednom z nejtragičtějších období svého života - pod vlivem smrti svého tchána a předčasného skonu jeho milované manželky, Dvořákovy dcery Otylky.