zpět na členy <<

All Members <<

Violoncellista David Havelík

je laureátem několika mezinárodních soutěží - Heranova violoncellová soutěž, Concertino Praga a Beethovenův Hradec ... Během studií se zúčastnil řady mistrovských kurzů, např. u Norberta Brainina, Hatto Beyerlea, László Mezö a Břetislava Novotného.David absolvoval na Pražské Konzervatoři u prof. Viktora Moučky a na HAMU v Praze u prof. Josefa Chuchro.

V současné době působí jako koncertní mistr a sólista Sukova komorního orchestru.

Zároveň je členem Heroldova kvarteta, založeného v roce 1998, se kterým účinkoval po celém světě. Tento soubor je nositelem Ceny Českého spolku pro komorní hudbu.
HEROLDQUARTET.com

Dále je hostujícím violoncellistou souboru Mladota Ensemble a spolupracuje také s orchestrem Solistes Europeens Luxembourg.

Jako sólista a komorní hráč vystupoval v mnoha zemích Evropy, Japonsku, Jižní Americe a na Hawajských ostrovech. Natáčel pro Český rozhlas, Českou televizi, ORF, WDR a ABC classic.

David Havelík se ve volném čase věnuje fotografii a grafické tvorbě.
Více je možné vidět např. na

Megapixel.cz
Fotografroku.czDavid Havelík is a violoncellist

who became a laureate in numerous international music competitions, including Heran Violoncello Competition, Concertino Praga and Beethoven’s Hradec. During his studies he attended several master classes, for example with Norbert Brainin, Hatto Baverle, László Mezö and Břetislav Novotný.David graduated from The Prague Conservatoire in the class of prof. Viktor Moučka and from The Academy of Performing Arts in Prague under the leadership of prof. Josef Chuchro.

At the present time, David acts as a concertmaster and a soloist in Suk Chamber Orchestra.

He is also a founding member of The Herold Quartet, with whom he is performing all around the world. They have appearead in numerous well known concert halls such as Wilgmore Hall in London, the Sendesaal in Frankfurt, L'Auditori in Barcelona and the Palau de la Música in Valencia. In 2001 the Herold Quartet received the annual award from the prestigious Czech Chamber Music Society.
HEROLDQUARTET.com

- - -

Furthermore, he cooperates with Mladota Ensemble and Solistes Europeens Luxembourg.

David has performed in most of the European countries, Japan, South America and Hawaii. He also collaborated on several recordings for Czech Radio, Czech Television, ORF, WDR and ABC Classic.

David is also invested in photography and graphics.
His work can be seen at

Megapixel.cz
Fotografroku.czUpdated:
Web design jakub
  • Sukův komorní orchestr, s.r.o.
  • info@suk-ch-o.cz
  • www.suk-ch-o.cz
Updated:
Web design jakub