zpět na členy <<

All Members <<

Houslistka Daniela Oerterová

vystudovala Pražskou konzervatoř u prof. Jaroslava Foltýna a pražskou HAMU u prof. Ivana Štrause.

Úspěšně se zúčastnila mnoha soutěží, např. Concertina Praga - 1. cena, Kociánovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí - 3. cena, Beethovenova Hradce - 3. cena a Soutěže Bohuslava Martinů - 1. cena.

Absolvovala několik mistrovských kurzů např. u prof. A. Cárdenese, E. Boroka, Z. Zeitlinského, I. Kalera a R. Ricciho. Opakovaně se stala stipen- distkou mistrovských kurzů v rakouském Semmeringu a Meadowmount School of Music v USA, kde studovala u prof. S. Shippse a vystoupila na koncertech komorní hudby s P. Zukermanem a U. Hoelscherem.

V roce 2004 vyučovala na Mezinárodních kurzech ve francouzském Montpellier, v roce 2005 - 2011 na Mezinárodní hudební akademii v Plzni. V letech 2008 - 2014 byla členkou renomovaného Škampova kvarteta, se kterým absolvovala koncerty mj. v lon- dýnské Wigmore Hall, lipském Gewandhausu a v Dvořákově síní pražského Rudolfina.

Daniela je členkou Tria Bergerettes
bergerettes.cz

Od roku 2014 působí v Sukově komorním orchestru a vyučuje housle na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy a na ZUŠ ve Stochově. Hraje na mistrovský nástroj Samuel Nemessanyi 1868.

Violinist Daniela Oerterová

studied at the Prague Conservatory (J. Foltyn) and at the Academy of Music and Performing Arts in Prague (I. Straus).

She participated successfully in many competitions: Concertino Praga (1st Prize), The International Violin Competition of J. Kocian (3rd Prize), Competition of Bohuslav Martinu (1st Prize).

She participated in many masterclasses (S. Shipps, A. Cardenes, U. Hoelscher, E. Borok, Z. Zeitlin, I. Kaler, R. Ricci). In 2002 and 2003 she gave concerts in the U.S.A. as a chamber music player together with Pinchas Zuckerman and Ulf Hoelscher.

2008-2014 she was a member of renowned Skampa Quartett and gave concerts for example in the Wigmore Hall in London, Gewandhaus in Leipzig, Dvorak Hall in Prague. Daniela makes recordings for the Czech Radio and Czech TV.

Daniela is a member of The Trio Bergerettes
bergerettes.cz

Daniela is a member of the Suk Chamber Orchestra. She teches at the music grammar school and Elementary art school. She plays on the master instrument Samuel Nemessanyi 1868.

Updated:
Web design jakub
  • Sukův komorní orchestr, s.r.o.
  • info@suk-ch-o.cz
  • www.suk-ch-o.cz
Updated:
Web design jakub