Video


Natáčeli jsme v lednu 2021 ... najdete nás na YouTube We recorded in January 2021 ... You can find us YouTube
Josef Suk - Serenáda 1. věta Josef Suk - Serenade 1st Movement Zdeněk Lukáš - Canti Zdeněk Lukáš - Canti Otmar Mácha - Etude Otmar Mácha - Etude Astor Piazzolla - Escualo (Žralok) Astor Piazzolla - Escualo Antonín Dvořák - Serenáda 1. věta Antonín Dvořák - Serenade 1st Movement Edvard Grieg - Rigaudon Edvard Grieg - Rigaudon Benjamin Godard - Ukolébavka Benjamin Godard - Berceuse Astor Piazzolla - Invierno Porteño Astor Piazzolla - Invierno Porteño Edward Grieg - Z časů Holbergových 1. věta Edward Grieg - From Holberg`s time 1st Movement Johann Sebastian Bach - Koncert d moll BWV 1052, transkripce pro housle, violu a violoncello | Sólo: J. Janský - housle, K. Untermüller - viola, D. Havelík - violoncello Johann Sebastian Bach - Concert in D minor BWV 1052, transcription for violin, viola and violoncello | Solo: J. Janský - violin, K. Untermüller - viola, D. Havelík - violoncello Josef Haydn - dvojkoncert pro housle a klavír | Sólo: M. Kos - housle, Š. Kos - klavír Josef Haydn - Double concerto for violin and piano | Solo: M. Kos - violin, Š. Kos - piano Max Bruch - Koncert pro housle a violu op.88 | Sólo: B. Koo - housle, K. Untermüller - viola Max Bruch - Concerto for violin and viola Op.88 | Solo: B. Koo - violin, K. Untermüller - viola Astor Piazzolla - Escualo | Sólo: J. Janský - housle Astor Piazzolla - Escualo | Solo: J. Janský - violin
Updated:
Web design jakub
  • Sukův komorní orchestr, s.r.o.
  • info@suk-ch-o.cz
  • www.suk-ch-o.cz
Updated:
Web design jakub