Osobnosti

Personalities

Antonín Dvořák (1841 - 1904)

Josef Suk (1874 - 1935)

Antonín Dvořák (1841 - 1904)

Josef Suk (1874 - 1935)

Antonín Dvořák (1841 - 1904)

Josef Suk (1874 - 1935)

Josef Suk

* 8. srpna 1929 Praha
+ 7. července 2011 Praha

Se jménem Josefa Suka je spojena vývojová linie českého interpretačního umění posledních šedesáti let. Rozvinul odkaz svých vynikajících učitelů, zejména pak Jaroslava Kociana,  i svého děda, skladatele Josefa Suka. Od počátku svou sólistickou kariéru spojoval se zájmem o komorní hru, krátce jako primárius Pražského kvarteta (1950 – 1952), dlouhá léta pak v Sukově triu, které založil roku 1951. Roku 1961 byl jmenován sólistou České filharmonie.

Zvláštní náklonnost měl k dalšímu nástroji z rodiny smyčců - viole, na niž  hrával jeho praděd Antonín Dvořák. Jeho hra se vyznačovala nádherným, plným, sytým tónem, křišťálově čistou intonací a stylovou interpretací.

V letech 1981 až 2000 byl uměleckým vedoucím a dirigentem Sukova komorního orchestru. V průběhu své umělecké dráhy natočil snímky pro domácí gramofonové firmy Supraphon, Panton, Lotos i pro firmy světové, jako jsou Decca, EMI, Erato, Columbia, Agricola, Koch, Nippon. Jeho nahrávky získaly řadu cen, například šestkrát pařížskou cenu Grand Prix du disque de l´Academie Charles Cros, roku 1972 Edisonovu cenu v Holandsku, roku 1974 cenu Mozartovy společnosti ve Vídni „Wiener Flötenuhr“. Je držitelem Zlaté desky Columbie z roku 1977, Zlaté desky Supraphonu z roku 1986 a v roce 1999 obdržel platinovou desku Supraphonu za 1.112.000 prodaných nosičů.

Byl pedagogem houslové hry na vídeňské Hochschule für Musik und darstellende Kunst, členem porot mezinárodních soutěží. Působil také ve Dvořákově nadaci pro mladé interprety Praha. Byl dlouholetým prezidentem a předsedou umělecké rady Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.

Za své vynikající a dlouhodobé umělecké působení a šíření slávy české hudby doma i v zahraničí obdržel řadu vyznamenání, mimo jiné Státní vyznamenání České republiky – Medaili za zásluhy 1. stupně (1999), Světovou cenu Antonína Dvořáka udělenou Masarykovou akademií umění (2001), nejvyšší francouzský řád – Rytíř čestné legie (2002) a čestný doktorát Akademie múzických umění v Praze (2003).

Josef Suk

* August 8th 1929 Prague
+ July 27th 2011 Prague

The name of Josef Suk (1929- 2011) is linked with the development line of Czech music interpretation art of the past sixty years. He developed the legacy of his outstanding teachers, especially Jaroslav Kocian as well as his grandfather, composer Josef Suk. From the beginning, he had combined his solo career with interest in chamber play; briefly as the primario of Prague Quartet (1950-1952) and, subsequently, long years in Suk Trio, which he founded in 1951. In 1961, he was appointed soloist of the Czech Philharmonic.

He had a special affection for another instrument from the family of strings – the viola, played by his great-grandfather Antonín Dvořák. His playing was distinguished by beautiful, full, supple tone, crystal clear intonation and style interpretation.

During his artistic career, he had made recordings for Czech record companies Supraphon, Panton and Lotos, as well as for world companies such as Decca, EMI, Erato, Columbia, Agricola, Koch and Nippon. His recordings gained a number of awards; for instance, six Grand Prix du disque de l’Academie Charles Cros in Paris, the Edison Prize in the Netherlands in 1972 and the Prize of Mozart Company ”Wiener Flötenuhr” in Vienna in 1974. He is the holder of Columbia Gold Record in 1977 and Supraphon Gold Record of 1986; in 1999 he received the Supraphon Platinum Record for 1,112,000 records sold.

In the years 1981-2000, he was the art director and conductor of Suk Chamber Orchestra. He taught the violin at the Hochschule für Musik and darstellende Kunst in Vienna, while being a member of juries of international competitions. He was also involved in the Dvořák Foundation for Young Musicians in Prague.

For his outstanding and long-term artistic work and the spreading of the fame of Czech music home and abroad, he received a number of awards, among others the State Award of the Czech Republic – 1st Class Medal of Merit (1999), Antonín Dvořák World Prize awarded by Masaryk Academy of Arts (2001), the highest French order – Knight of the Legion of Honor (2002) and the honorary doctorate of the Academy of Performing Arts in Prague (2003).

Updated:
Web design jakub
  • Sukův komorní orchestr, s.r.o.
  • info@suk-ch-o.cz
  • www.suk-ch-o.cz
Updated:
Web design jakub