Orchestr

Orchestra


SUK CHAMBER ORCHESTRA


was established in 1974. It is named after Josef Suk (1874 – 1935), the outstanding Czech composer.

Till year 2000 his grandson, famous Czech violinist Josef Suk (1929 – 2011) was artistic leader of the orchestra.The orchestra is one of the leading chamber orchestras in the Czech Republic. At present its concert master Martin Kos is artistic leader and also soloist of the orchestra. He continues the work of the late great Maestro.

The orchestra has steady cast and its first players are simultaneously soloists. The orchestra is performing without conductor and its repertory includes works from baroque to contemporary music.

Besides domestic concert activities the orchestra has performed in many European countries and music festivals ( Prague Spring Festival, Salzburger Festspiele, Wiener Festwochen, Schleswig Holstein Festival ), in the USA, Brasil, Chile. Equador, Peru, in China, South Korea and in 2010 it realized its 11th concert tour in Japan where it cooperated also with Japanese soloists, especially violinist Mariko Senju.

In the period 1996 – 2006 the orchestra was organizer of the international festival of chamber music „Musical Jewels from Prague through Europe to the World“. Since 2008 the orchestra has regular subscription concert series, where it has performed all fundamental compositions that Maestro Suk conducted and performed as soloist with the orchestra.

In 2014 the Suk Chamber Orchestra celebrated the 40th anniversary of its foundation. The orchestra has recorded over 30 CDs. In 2002 it received the prestigeous award „World Prize of Antonín Dvořák“ for outstanding contributions to music and promotion of traditional Czech performing arts and represenation of the Czech Republic abroad.

OBSAZENÍ MEMBERS

Martin Kos   -   Dana Truplová   -   Martina Zuziaková   -   Markéta Vybíralová    
Jakub Janský   -   Daniela Oerterová   -   Jaroslav Kořán    
Karel Untermüller   -   Filip Kimel    
David Havelík   -   Hana Hašplová    
David Fendrych

V lednu 2018 byl Sukův komorní orchestr nominován v rámci udílení jediných českých cen věnovaných klasické hudbě – Classic Prague Awards. Reprezentoval se živou nahrávkou dvojkoncertu pro housle, kontrabas a smyčcový orchestr od Zdeňka Lukáše.


Sukův komorní orchestr


byl založen v roce 1974, tedy v roce stého výročí narození Josefa Suka (1874 -1935) a jméno slavného skladatele tak žije spjato s názvem orchestru.

Jméno Josef Suk se však ve spojení se Sukovým komorním orchestrem objevuje dvakrát. Post jeho sólisty, později i uměleckého vedoucího a dirigenta zaujal skladatelův vnuk téhož jména, proslulý houslový virtuóz a dirigent. Řadu kompozic orchestr interpretoval bez dirigenta, jindy se jeho vedení ujímaly osobnosti s renomé výtečných instrumentalistů – vedle Josefa Suka to byl především Josef Vlach (*1923 - 1988), Petr Škvor (*1948 - 1993) a jako školitel i Břetislav Novotný (*1924).

„Člověk má mít odpovědnost za to, aby se nezmařily hodnoty, vložené do uměleckého zrání mladých lidí, aby se nepromarnila perspektivní kvalita tělesa“, řekl Josef Suk, když se ujímal v roce 1981 uměleckého vedení SKO.

Tak jako řada jiných orchestrů i SKO se zpočátku mohl soustředit na uměleckou práci jako samostatný úvazkový soubor, později kolem r. 1980 byl přičleněn Symfonickému orchestru Hlavního města Prahy FOK. Tento stav trval až do 31.12. 1991. Společnost Sukův komorní orchestr, s.r.o. byla založena Josefem Sukem a Ludmilou Vybíralovou v květnu 1993. V roce 2005 se také ustálilo obsazení orchestru existující dodnes.

Do roku 2000 byl uměleckým vedoucím skladatelův vnuk, houslista Josef Suk a umělecké vedení předal do kompetence koncertního mistra a sólisty Sukova komorního orchestru, kterým je houslista Martin Kos.

Programové skladby koncertů jsou bohaté, dramaturgicky barevné a reakce na koncerty doma i ve světě odborná kritika hodnotí slovy:"…Sukův komorní orchestr znamená v paletě českého reprodukčního umění svébytnou hodnotu. Jeho kořeny tkví v půdě prudce se rozvíjející české hudební kultury 20.století a v jeho výkonech nic není ponecháváno náhodě. Každý koncert je demonstrací české tradice, která se bezpochyby přenesla i do třetího tisíciletí…"

Orchestr hraje bez dirigenta a do jeho bohatého repertoáru jsou zahrnuta díla všech stylových období - od barokního po tvorbu soudobou. Klasickou hudbou reprezentuje naši zemi v zahraničí již 30 let.

Úspěšnost každého uměleckého tělesa se zpravidla měří počtem zahraničních vystoupení a nahrávek. Jen málokterý český orchestr se může vykázat tak bohatým itinerářem cest. Obsáhl většinu evropských zemí včetně  Skandinávie, Turecka, USA, země Jižní Ameriky (Chile, Brazílie, Peru, Equador), ze zemí Karibiku Mexiko a Kubu, nejvýchodněji koncertoval na Filipínách, v Jižní Koreji, Číně, Hongkongu, Macau, v Japonsku, v Africe navštívil Maroko, Alžír a Egypt. Z prestižních festivalů uveďme Wiener Festwochen, Salzburger Festspiele, Schleswig - Holstein Musikfestival, Rheingau Musikfestival, Euriade Festival Holland a koncerty v Augsburgu v rámci mozartovského festivalu Konzerte im Fronhof. V roce 2002 byl SKO prvním českým orchestrem, který vystoupil ve městě Inků - Cuscu. Toto prvenství se opakovalo i na Filipínách.

Diskografie SKO vykazuje cca 30 samostatných CD natočených u nás (Supraphon, Panton, Lotos) a v zahraničí (Naxos, Koch), z toho 13 titulů bylo publikováno vlastním vydavatelstvím. Ke stěžejním nahrávkám SKO pod dirigentskou taktovkou Mistra Josefa Suka patří zvukové nosiče se Serenádou E dur, op. 22 Antonína Dvořáka a se Serenádou Es dur, op. 6 Josefa Suka, které byly vydány Supraphonem a také vydavatelstvím Sukův komorní orchestr, s.r.o. Roku 2008 ve spolupráci s ČRo Plzeň bylo vydáno CD s nahrávkami komorních děl Zdeňka Lukáše. Jako poslední nosič vzniklo CD s názvem Sukův komorní orchestr “live” přinášející vybrané nahrávky z koncertů, které SKO uskutečnil během posledního desetiletí v různých částech světa.

Od roku 2002 je Sukův komorní orchestr nositelem prestižní "Světové ceny Antonína Dvořáka" která mu byla udělena za šíření tradice českého interpretačního umění, za nahrávky zvukových nosičů a dlouholetou reprezentaci České republiky v zahraničí.

OBSAZENÍ

Martin Kos   -   Dana Truplová   -   Martina Zuziaková   -   Markéta Vybíralová    
Jakub Janský   -   Daniela Oerterová   -   Jaroslav Kořán    
Karel Untermüller   -   Filip Kimel    
David Havelík   -   Hana Hašplová    
David Fendrych


SUK CHAMBER ORCHESTRA


was established in 1974. It is named after Josef Suk (1874 – 1935), the outstanding Czech composer.

Till year 2000 his grandson, famous Czech violinist Josef Suk (1929 – 2011) was artistic leader of the orchestra.The orchestra is one of the leading chamber orchestras in the Czech Republic. At present its concert master Martin Kos is artistic leader and also soloist of the orchestra. He continues the work of the late great Maestro.

The orchestra has steady cast and its first players are simultaneously soloists. The orchestra is performing without conductor and its repertory includes works from baroque to contemporary music.

Besides domestic concert activities the orchestra has performed in many European countries and music festivals ( Prague Spring Festival, Salzburger Festspiele, Wiener Festwochen, Schleswig Holstein Festival ), in the USA, Brasil, Chile. Equador, Peru, in China, South Korea and in 2010 it realized its 11th concert tour in Japan where it cooperated also with Japanese soloists, especially violinist Mariko Senju.

In the period 1996 – 2006 the orchestra was organizer of the international festival of chamber music „Musical Jewels from Prague through Europe to the World“. Since 2008 the orchestra has regular subscription concert series, where it has performed all fundamental compositions that Maestro Suk conducted and performed as soloist with the orchestra.

In 2014 the Suk Chamber Orchestra celebrated the 40th anniversary of its foundation. The orchestra has recorded over 30 CDs. In 2002 it received the prestigeous award „World Prize of Antonín Dvořák“ for outstanding contributions to music and promotion of traditional Czech performing arts and represenation of the Czech Republic abroad.

OBSAZENÍ MEMBERS

Martin Kos   -   Dana Truplová   -   Martina Zuziaková   -   Markéta Vybíralová    
Jakub Janský   -   Daniela Oerterová   -   Jaroslav Kořán    
Karel Untermüller   -   Filip Kimel    
David Havelík   -   Hana Hašplová    
David Fendrych

V lednu 2018 byl Sukův komorní orchestr nominován v rámci udílení jediných českých cen věnovaných klasické hudbě – Classic Prague Awards. Reprezentoval se živou nahrávkou dvojkoncertu pro housle, kontrabas a smyčcový orchestr od Zdeňka Lukáše.


Sukův komorní orchestr


byl založen v roce 1974, tedy v roce stého výročí narození Josefa Suka (1874 -1935) a jméno slavného skladatele tak žije spjato s názvem orchestru.

Jméno Josef Suk se však ve spojení se Sukovým komorním orchestrem objevuje dvakrát. Post jeho sólisty, později i uměleckého vedoucího a dirigenta zaujal skladatelův vnuk téhož jména, proslulý houslový virtuóz a dirigent. Řadu kompozic orchestr interpretoval bez dirigenta, jindy se jeho vedení ujímaly osobnosti s renomé výtečných instrumentalistů – vedle Josefa Suka to byl především Josef Vlach (*1923 - 1988), Petr Škvor (*1948 - 1993) a jako školitel i Břetislav Novotný (*1924).

„Člověk má mít odpovědnost za to, aby se nezmařily hodnoty, vložené do uměleckého zrání mladých lidí, aby se nepromarnila perspektivní kvalita tělesa“, řekl Josef Suk, když se ujímal v roce 1981 uměleckého vedení SKO.

Tak jako řada jiných orchestrů i SKO se zpočátku mohl soustředit na uměleckou práci jako samostatný úvazkový soubor, později kolem r. 1980 byl přičleněn Symfonickému orchestru Hlavního města Prahy FOK. Tento stav trval až do 31.12. 1991. Společnost Sukův komorní orchestr, s.r.o. byla založena Josefem Sukem a Ludmilou Vybíralovou v květnu 1993. V roce 2005 se také ustálilo obsazení orchestru existující dodnes.

Do roku 2000 byl uměleckým vedoucím skladatelův vnuk, houslista Josef Suk a umělecké vedení předal do kompetence koncertního mistra a sólisty Sukova komorního orchestru, kterým je houslista Martin Kos.

Programové skladby koncertů jsou bohaté, dramaturgicky barevné a reakce na koncerty doma i ve světě odborná kritika hodnotí slovy:"…Sukův komorní orchestr znamená v paletě českého reprodukčního umění svébytnou hodnotu. Jeho kořeny tkví v půdě prudce se rozvíjející české hudební kultury 20.století a v jeho výkonech nic není ponecháváno náhodě. Každý koncert je demonstrací české tradice, která se bezpochyby přenesla i do třetího tisíciletí…"

Orchestr hraje bez dirigenta a do jeho bohatého repertoáru jsou zahrnuta díla všech stylových období - od barokního po tvorbu soudobou. Klasickou hudbou reprezentuje naši zemi v zahraničí již 30 let.

Úspěšnost každého uměleckého tělesa se zpravidla měří počtem zahraničních vystoupení a nahrávek. Jen málokterý český orchestr se může vykázat tak bohatým itinerářem cest. Obsáhl většinu evropských zemí včetně  Skandinávie, Turecka, USA, země Jižní Ameriky (Chile, Brazílie, Peru, Equador), ze zemí Karibiku Mexiko a Kubu, nejvýchodněji koncertoval na Filipínách, v Jižní Koreji, Číně, Hongkongu, Macau, v Japonsku, v Africe navštívil Maroko, Alžír a Egypt. Z prestižních festivalů uveďme Wiener Festwochen, Salzburger Festspiele, Schleswig - Holstein Musikfestival, Rheingau Musikfestival, Euriade Festival Holland a koncerty v Augsburgu v rámci mozartovského festivalu Konzerte im Fronhof. V roce 2002 byl SKO prvním českým orchestrem, který vystoupil ve městě Inků - Cuscu. Toto prvenství se opakovalo i na Filipínách.

Diskografie SKO vykazuje cca 30 samostatných CD natočených u nás (Supraphon, Panton, Lotos) a v zahraničí (Naxos, Koch), z toho 13 titulů bylo publikováno vlastním vydavatelstvím. Ke stěžejním nahrávkám SKO pod dirigentskou taktovkou Mistra Josefa Suka patří zvukové nosiče se Serenádou E dur, op. 22 Antonína Dvořáka a se Serenádou Es dur, op. 6 Josefa Suka, které byly vydány Supraphonem a také vydavatelstvím Sukův komorní orchestr, s.r.o. Roku 2008 ve spolupráci s ČRo Plzeň bylo vydáno CD s nahrávkami komorních děl Zdeňka Lukáše. Jako poslední nosič vzniklo CD s názvem Sukův komorní orchestr “live” přinášející vybrané nahrávky z koncertů, které SKO uskutečnil během posledního desetiletí v různých částech světa.

Od roku 2002 je Sukův komorní orchestr nositelem prestižní "Světové ceny Antonína Dvořáka" která mu byla udělena za šíření tradice českého interpretačního umění, za nahrávky zvukových nosičů a dlouholetou reprezentaci České republiky v zahraničí.

OBSAZENÍ

Martin Kos   -   Dana Truplová   -   Martina Zuziaková   -   Markéta Vybíralová    
Jakub Janský   -   Daniela Oerterová   -   Jaroslav Kořán    
Karel Untermüller   -   Filip Kimel    
David Havelík   -   Hana Hašplová    
David Fendrych

Updated:
Web design jakub
  • Sukův komorní orchestr, s.r.o.
  • info@suk-ch-o.cz
  • www.suk-ch-o.cz
Updated:
Web design jakub