Osobnosti

Personalities

Antonín Dvořák (1841 - 1904)

Antonín Dvořák (1841 - 1904)

Josef Suk (1929 - 2011)

Josef Suk (1929 - 2011)

Antonín Dvořák (1841 - 1904)

Josef Suk (1929 - 2011)

Josef Suk

* 4. ledna 1874 - Křečovice
+ 29. května 1935 - Benešov

Josef Suk byl český hudební skladatel, houslista, žák a zeť Antonína Dvořáka, byl nejen jedním z dovršitelů českého hudebního romantismu, ale vedle Vítězslava Nováka a Leoše Janáčka též spolutvůrcem české hudební moderny počátku 20. století. Zprvu měl velmi blízko ke Dvořákovi, později však dospěl k náročnému modernímu projevu.

Po předčasné smrti své ženy se často zabýval otázkami lidské existence, jimiž  jsou naplněna jeho největší symfonická díla. Společně se třemi spolužáky (Karel Hoffmann, Oskar Nedbal a Otto Berger) založil roku 1892 České kvarteto, které uměleckou úrovní a mezinárodními úspěchy dosáhlo světového významu.

Josef Suk

* January 4th 1874 - Křečovice
+ May 29th 1935 - Benešov

Josef Suk was a Czech composer and violinist, the disciple and son-in-law of Antonín Dvořák. He was one of the accomplishers of Czech musical romanticism and, along with Vítězslav Novák and Leoš Janáček, a co-creator of the early 20th-century Czech modernism. Initially close to Dvořák, lyricizing his influence in an ori- ginal style, he gradually developed a demanding modernist expression.

After the premature death of his wife he often pondered the questions of human existence, which permeate his greatest symphonic works. In 1892 he joined his fellow students (Karel Hoffmann, Oskar Nedbal and Otto Berger) in establishing Bohemian Quartet, which went to achieve global significance owing to its artistic quality and international successes.

Updated:
Web design jakub
  • Sukův komorní orchestr, s.r.o.
  • info@suk-ch-o.cz
  • www.suk-ch-o.cz
Updated:
Web design jakub