zpět na členy <<

All Members <<

Houslista a koncertní mistr Martin Kos

se hře na housle začal věnovat pod vedením svých rodičů, učitelů Lidové školy umění v Horní Bříze. Pokračoval na konzervatoři v Plzni u profesorky Jindřišky Holotové (1985-1991) a svá studia ukončil absolutoriem pražské AMU (1995) jako posluchač profesora Vladimíra Rejška.

Je několikanásobným účastníkem evropských turné Mládežnického orchestru Gustava Mahlera a v roce 1991 působil jako koncertní mistr francouzského národního studentského orchestru v Bordeaux.

V letech 1995 – 1998 byl členem Kvarteta M. Nostitzové, se kterým absolvoval interpretační kurzy v rakouském Reichenau, kde tento soubor získal Cenu B.Martinů. Od roku 1996 jeho členové studovali kvartetní hru na Vysoké hudební škole ve Vídni u členů Kvarteta A.Berga.
V roce 1997 získalo Kvarteto M. Nostitzové první cenu v mezinárodní soutěži komorních souborů „Charles Hennen Concours“ v holandském Heerlenu. V květnu r.1998 se umístilo na druhém místě v mezinárodní soutěži Pražského jara a v červnu téhož roku zvítězilo v mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v italské Cremoně.

Se souborem nazvaným Kosovo trio (1995-1997) provedl Martin Kos řadu skladeb tradičního repertoáru a také skladby soudobých autorů, z nichž některé byly komponovány přímo pro tento soubor. Několik těchto skladeb je zaznamenáno na zvukových nosičích.

V listopadu r. 2000 vedl mistrovské kurzy hry na housle na Sychrono Conservatory of Thessaloniki (v řecké Soluni) a v létě r. 2001 prázdninové mistrovské kurzy ve Vertiskosu (Řecko).

Jako sólista spolupracuje se souborem Collegium Musica sacra a Orchestrem Atlantis.

Od roku 1999 zastává Martin Kos místo koncertního mistra Sukova komorního orchestru. Na počátku r. 2002 absolvoval úspěšná turné v metropolích Španělska a Německa jako primárius Českého noneta, které do jara r. 2005 vedl.

V únoru r.2003 realizoval se Sukovým komorním orchestrem nahrávku Houslového koncertu d moll a Koncertu d moll pro housle a klavír Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Partnerem při tomto projektu mu byl jeho bratr, klavírista Štěpán Kos. V červenci 2003 pak oba bratři společně získali 4. cenu na mezinárodní soutěži komorních souborů „Premio Rovere d’Oro“ v Itálii.

V souboru Mladota ensemble působí od jeho založení (2003) jako první houslista. Od podzimu 2006 spolupracuje jako koncertní mistr a sólista také s Českou komorní filharmonií a operním orchestrem DJKT v Plzni. Kromě České republiky vystupoval Martin Kos sólově v Německu, Švýcarsku, Belgii, Lucembursku, Itálii, Peru a Japonsku.Jako sólista nebo člen komorních souborů natočil 10 CD. Působí jako pedagog na Konzervatoři v Plzni.

Josef Vejvoda "David a Goliáš"
Záznam z koncertu 5. 10. 2020

Violinist and Concert master Martin Kos

took up playing the violin under the tutelage of his parents in his hometown of Horní Bříza. Having graduated from Pilsen Conservatoire in the class of prof. Jindřiška Holotová, he conti- nued his studies at the Prague Academy of Performing Arts in the class of prof. Vladimír Rejšek.

He participated in the European tour of Gustav Mahler Youth Orchestra on several occasions and in 1991 worked as the concertmaster of the French national students’ orchestra in Bordeaux.

Cooperating from 1993 with the ensemble Atlantis Collegium as a chamber player and soloist, he was also the primario of the ensemble Collegium Musica Sacra.

In the years 1995 – 98 he was active in M. Nostitz Quartet, with which he completed interpretation courses in Reichenau, Austria, where this ensemble was awarded the Bohuslav Martinů Prize. From 1996, the mem- bers of the ensemble studied quartet play at the Vienna Music Academy with the members of the Alban Berg Quartet. In 1997, the young quartet was awarded the first prize in the international chamber orchestra competition “Charles Hennen Concours“ in Heerlen, Netherlands, and a year later it won the second place in the international competition Prague Spring; in June of that year it won the international string quartet competition in Cremona, Italy.

At that time, Martin Kos founded the Kos Trio, with which he performed a series of compositions, both from the traditional repertoire and by contemporary authors. Many had been written directly for this ensemble.

Since 1999, Martin Kos has held the post of the concertmaster of Suk Chamber Orchestra.

In November 2000, he conducted violin master courses at the State Conservatoire of Thessaloniki, followed by master courses in Vertiskos, Greece, in the summer of the following year. At the beginning of 2002, he toured Spanish and German cities as the primario of the Czech Nonet.

In the year 1992 he founded Sojka Quartet in Pilsen, thus following on the local tradition of quartet play.

Since 2003, he has also been a concertmaster of the Mladota Ensemble sextet. He frequently performs with his brother, pianist Štěpán Kos, with whom he made a recording in 2003, accompanied by the chamber orchestra, of the Concert for Violin and Piano in D Minor by Felix Mendelssohn - Bartholdy.

In July 2003, both brothers won the fourth prize at the international competition of chamber orchestras in the Italian “Rovere d’Oro”; in December 2008, as part of SKO’s Japanese tour of, they performed in the wold-famous Suntory Hall in Tokyo.

As a soloist Martin Kos recorded 10 CD`s. Martin teaches at the Conservatory in Pilsen.

Updated:
Web design jakub
  • Sukův komorní orchestr, s.r.o.
  • info@suk-ch-o.cz
  • www.suk-ch-o.cz
Updated:
Web design jakub